جنس نر موفقیت احمدرضا عابدزاده اخبار ورزشی و نتیجه های مسابقات

جنس نر: موفقیت احمدرضا عابدزاده اخبار ورزشی و نتیجه های مسابقات

گت بلاگز اخبار گوناگون چرا ژاپنی‌ها در حد فوت کار می‌کنند؟!

ژاپن دارای یکی از طولانی ترین ساعات کار در دنیا است به نحوی که مرخصی سالیانه بعضی از مردم به تعداد انگشتان دست است و فوت در راه کار بزرگترین افتخار محسوب می‌شود

چرا ژاپنی‌ها در حد فوت کار می‌کنند؟!

چرا ژاپنی ها در حد فوت کار می کنند؟!

عبارات مهم : قانونی

ژاپن دارای یکی از طولانی ترین ساعات کار در دنیا است به نحوی که مرخصی سالیانه بعضی از مردم به تعداد انگشتان دست است و فوت در راه کار بزرگترین افتخار محسوب می شود.

به گزارش تابناک، نزدیک به یک چهارم از شرکت های ژاپنی به کارمندانی نیاز دارند که بیش از 80 ساعت در ماه اضافه کار انجام بدهند.ساعات اضافه ای که اغلب جهت آن پولی هم پرداخت نمی شود.

در کنار این موضوع، ژاپنی ها به اندازه کافی وقت ندارند. نتیجه یک مطالعه انجام شده است نشان می دهد که کارمندان ژاپنی به طور میانگین از 10 روز تعطیلات هر سال خود استفاده نمی کنند و 63 درصد از ژاپنی ها جهت گرفتن مرخصی جریمه هم شده است اند!

چرا ژاپنی‌ها در حد فوت کار می‌کنند؟!

با این حال،ساعت کار طولانی به معنی بهره وری اوج نیست.بر اساس شاخص بهره وری، ژاپن دارای کمترین میزان بهره وری در میان کشورهای G-7 است.

مرگ قانونی با کار زیاد

ژاپن دارای یکی از طولانی ترین ساعات کار در دنیا است به نحوی که مرخصی سالیانه بعضی از مردم به تعداد انگشتان دست است و فوت در راه کار بزرگترین افتخار محسوب می‌شود

اصطلاح «کاروشی» در زبان ژاپنی به فوت با کار زیاد ترجمه می شود و این یک اصطلاح قانونی راجع به علت فوت است.

مثلا یک کارمند بزرگترین شرکت تبلیغاتی ژاپن یعنی شرکت دنتسو در سال 2015 به دنبال افسردگی ناشی از کار زیاد خودکشی کرد. این پرونده که مورد توجه فراوان قرار گرفت، به دنبال آن درخواست های زیادی جهت عوض کردن ساعت کار طولانی و اضافه کاری غیرقانونی در ژاپن ایجاد کرد.

مدیراجرایی شرکت دنستو بعد از این اتفاق استعفا داد و این شرکت به علت استاندارهای کاری جریمه شد، لیکن کارمندی که خودکشی کرده بود بیش از 100 ساعتی غیرقانونی در طول ماه کار کرده بود.

چرا ژاپنی‌ها در حد فوت کار می‌کنند؟!

بعد از این اتفاق شرکت دنستو تغییرات زیادی را ایجاد کرد،از جمله روشن کردن یک چراغ در دفتر در ساعت 10 شب و مجبور کردن کارکنان جهت ترک محل کار خود.

چالش فرهنگی هنوز ادامه دارد

با این حال، هم دولت ژاپن و هم شرکت ها می گویند آنها حالا در تلاش هستند که ساعت کاری در ژاپن را کم کردن دهند.دولت ژاپن کارها متعددی را جهت محدود کردن ساعت کار در اداره را در دستور کار قرار داده ست که از جمله می توان به اضطراری بودن حداقل 5 روز تعطیلی در سال به عنوان دوره استراحت بین آخر یک روز تا شروع روز دیگر اشاره کرد.

ژاپن دارای یکی از طولانی ترین ساعات کار در دنیا است به نحوی که مرخصی سالیانه بعضی از مردم به تعداد انگشتان دست است و فوت در راه کار بزرگترین افتخار محسوب می‌شود

در سال 2016 یک روز تعطیلات به نام «روز کوهستانی» به مجموعه تعطیلات اضافه شد که با این یک روز مجموع تعطیلات هر سال ژاپن به 16 روز در سال می رسد.

سال گذشته،دولت ژاپن طرح جایزه جمعه را اجرایی کرد که براساس آن شرکت ها را تشویق کرد که کارکنان خود را ساعت 3 بعداظهر مرخص کنند.

چرا ژاپنی‌ها در حد فوت کار می‌کنند؟!

با این حال نتیحه یک مطالعه نشان می دهد که هنوز 4 درصد از کارکنان شرکت ها در ژاپن از طرح جایزه جمعه استفاده کرده اند.

واژه های کلیدی: قانونی | مطالعه | استفاده | اخبار گوناگون

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog