جنس نر موفقیت احمدرضا عابدزاده اخبار ورزشی و نتیجه های مسابقات

جنس نر: موفقیت احمدرضا عابدزاده اخبار ورزشی و نتیجه های مسابقات

گت بلاگز اخبار پزشکی ۸۵۰ میلیون نفر در سراسر دنیا مبتلا به بیماری کلیوی هستند

به گفته متخصصان کلیه، بیماری کلیوی یک اپیدمی پنهان است که بیش از ۸۵۰ میلیون نفر در سراسر دنیا مبتلا به آن هستند. 

۸۵۰ میلیون نفر در سراسر دنیا مبتلا به بیماری کلیوی هستند

۸۵۰ میلیون نفر در سراسر دنیا مبتلا به بیماری کلیوی هستند

عبارات مهم : منابع

به گفته متخصصان کلیه، بیماری کلیوی یک اپیدمی پنهان است که بیش از ۸۵۰ میلیون نفر در سراسر دنیا مبتلا به آن هستند.

به گزارش مهر، تعداد بیماران کلیوی در دنیا دو برابر تعداد افراد دیابتی (۴۲۲ میلیون نفر) و بیش از ۲۰ برابر تعداد افراد مبتلا به سرطان (۴۲ میلیون نفر) یا ایدز/HIV (۳۶.۷ میلیون نفر) هست. ولی اکثر افراد آگاه نیستند که بیماری کلیوی یک مسئله حاد سلامت است.

«دیوید هریس» و «آدیرا لوین»، عضو انجمن بین المللی نفرولوژی، در این باره می گویند: «الان وقت آن است که به شدت بر بیماری های کلیوی در دنیا تمرکز شود.»

۸۵۰ میلیون نفر در سراسر دنیا مبتلا به بیماری کلیوی هستند

به گفته متخصصان، بیماری های کلیوی غالبا هیچ علامت اولیه ای ندارند. و بسیاری از افراد از ریسک اوج پرسشها قلبی، عفونت ها، خوابیدن شدن در بیمارستان و نارسایی کلیه آگاه نیستند.

بیماری های مزمن کلیوی (که بیش از سه ماه بطول می انجامند) ۱۰ درصد مردان و حدود ۱۲ درصد زنان دنیا را درگیر می کنند. بالغ بر ۱۰.۵ میلیون نفر در دنیا نیاز به دیالیز یا پیوند کلیه دارند ولی بسیاری از آنها به خاطر هزینه یا کمبود منابع به آنها دسترسی ندارند.

به گفته متخصصان کلیه، بیماری کلیوی یک اپیدمی پنهان است که بیش از ۸۵۰ میلیون نفر در سراسر دنیا مبتلا به آن هستند. 

بعلاوه بیش از ۱۳ میلیون نفر از آسیب حاد کلیوی زحمت می برند. بعضی هم مبتلا به بیماری مزمن کلیوی یا نارسایی کلیه خواهند شد.

لوین در این باره می افزاید: «با استفاده از تمامی این منابع و برآوردهای فعلی از بیماری های حاد و مزمن کلیوی، برآورد می کنیم که حدود ۸۵۰ میلیون نفر در دنیا بیمار کلیوی وجود دارد.»

کلیه ها به دفع مواد زائد کمک کرده و حجم مایعات و مواد معدنی بدن را به حالت تعادل می رسانند. آنها همچنین هورمونی ترشح می کنند که به بدن پیغام می دهد سلول های قرمز خون تولید کنند.

۸۵۰ میلیون نفر در سراسر دنیا مبتلا به بیماری کلیوی هستند

واژه های کلیدی: منابع | میلیون | بیماری | بیماران کلیوی | اخبار پزشکی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog